Realizace výstavních expozic - Růžička promotion

Pro zákazníky zajišťujeme kompletní servis v oblasti veletrhů. Rozumí se tím objednání výstavní plochy u pořadatele výstavy, veškerých služeb a povolení až po samotnou realizaci stánku vč. veškerého vybavení a grafických prací.

Výstavní expozice realizujeme od malých ze systému Octanorm až po složité atypické expozice. Samostatnou kapitolou jsou pak expozice patrové. Veškeré návrhy stánků jsou přizpůsobeny firemní grafické politice (corporate identity) a požadavku klientů. Tyto návrhy realizujeme zdarma a nezávazně.